Trochę historii poradnictwa medycznego

Wsparcie zdrowotne jest równie stare jak historia. Historia chorób trwa od zarania dziejów ludzkości, nic więc dziwnego, że poszukiwano pomocy, asysty i uzdrowienia. Punkt wyjścia medycyny niknie w mrokach dziejów, nieodmiennie jednak wiążą się wyraźnie z rozwojem cywilizacji człowieka. Starożytna medycyna skupiała się na zielarstwie, równowadze ze światem duchów jak również często na magii. Medycyna rozwijała się nierównomiernie. Starożytni Hellenowie dobrze byli znani ze skutecznego lecznictwa oraz bardzo dobrze strukturalizowanej administracji medycznej. A jednak już starożytni Rzymianie zabraniali przeprowadzania sekcji zwłok, co wynikało z nadzwyczajnego kultu ciała. Adepci medycyny ludzkiej budowy uczyli się obserwując walki na arenach. Swoistą zapaść medycyny w Europie odnotowujemy w średniowieczu, gdy germańskie, barbarzyńskie i przesądne podejście do leczenia mieszać się zaczęło z chaotyczną medycyną starożytną. Współczesne poradnictwo medyczne bardzo różni się od tego, co mogliśmy obserwować we wcześniejszych stuleciach. Nowoczesna medycyna nie tylko w przeciągu zaledwie stu lat wydłużyła średnią życia ludzkiego o około 20-30 lat, ale też sprawiła, że wiele dotąd śmiertelnych chorób jest całkiem niegroźna|uczyniła bardzo wiele dotychczas letalnych schorzeń zupełnie niegroźnymi. Dzięki naukowemu podejściu oraz promowaniu higienicznego stylu życia wiele sytuacji dotychczas śmiertelnie niebezpiecznych (jak zranienie, przeziębienie czy poród) przestało zagrażać życiu.

You may also like...