Medycyna – od człowieka do człowieka

Medycyna to dar, jaki dostaliśmy od miliardów ludzi żyjących przed nami. Dzięki nim współczesna medycyna tak doskonale zna ludzkie ciało i tak wiele wie o procesach w nim zachodzących. Nie znaczy to wcale, że nie mamy przed sobą już żadnych tajemnic, jednak wyraźnie stwierdzić można, że jesteśmy na dobrej drodze. Tak znakomita znajomość ludzkiej anatomii oraz biologii pozwoliła medycynie na zwalczenie dziesiątek dotąd śmiertelnych chorób lub wręcz całkowite ich wyeliminowanie. Dobrze przeprowadzane porady lekarskie to profilaktyka zarówno przed chorobami codzienności jak i problemami idącymi wraz z naszą rozbudowaną cywilizacją. Nie bez znaczenia dla naszego zdrowia jest też dostęp do szczepień, pozwalających na wytworzenie odporności przed różnymi chorobami w cieplarnianych warunkach. O tym, jak wiele daje nam dostęp do nowoczesnej medycyny Europejczycy przekonać się mogą odwiedzając biedniejsze części globu, w tym ogarnięty przez wojny Bliski Wschód czy niektóre kraje afrykańskie, opanowane przez epidemię AIDS lub innych chorób. Nowoczesna medycyna, mimo, że brzmi to jak uproszczenie, jest jednym z największych osiągnięć cywilizacji człowieka. Pamiętać musimy, że tak jak jest ona darem, który otrzymaliśmy od wcześniejszych pokoleń, tak być powinna również prezentem od nas – którym cieszyć się będą następne generacje.

You may also like...