Mózg zbudowany z miłości

Prawidłowa praca mózgu zależy od bardzo wielu, wyjątkowo złożonych czynników. Na jego rozwój wpływ ma nie tylko odpowiednia dieta czy edukacja, ale przede wszystkim zapewniane od najwcześniejszych dni życia poczucie bezpieczeństwa, miłości i komfortu. Według piramidy potrzeb Maslowa, potrzeba bezpieczeństwa jest podstawą wszystkich działań człowieka. Nie inaczej jest z małymi dziećmi. Porady lekarskie wyraźnie mówią o tym, że dziecko od samego początku swojego istnienia wyczuwa nastroje rodziców, stara się zgrać z nimi i robi wszystko, by się im przypodobać. Każde z tych zachowań jest związane ściśle z ewolucyjnymi mechanizmami przetrwania. Badania prowadzone na dzieciach z domów dziecka w krajach byłej Jugosławii wyraźnie pokazują też zakres, w jakim mózg dziecka pozbawionego kontaktu z kochającymi dorosłymi zmienia się w stosunku do tego rozwijającego się prawidłowo. Wpływ hormonów wydzielanych podczas pocałunków, przytuleń, głaskania czy karmienia na prawidłowy na budowę mózgu jest ogromny. Każda z tych czynności obniża poziom kortyzolu we krwi, uspokaja i pogłębia poczucie zadbania i bezpieczeństwa. Nie bezpodstawne jest stwierdzenie, że mózg ludzki w rzeczywistości zbudowany jest z miłości i poczucia bezpieczeństwa. Bez nich bowiem więdnie i usycha, marynując się w hormonach stresu.

You may also like...