Choroba o podłożu psychologicznym

Anoreksja jest dość dobrze poznaną chorobą. Kojarzona jest zwykle z młodymi dziewczętami, które chcąc osiągnąć swój ideał piękna głodzą się tygodniami, miesiącami a nawet latami. W efekcie ich organizm ulega stopniowemu wyniszczeniu. Choroba ta ma swoje główne podłoże w psychice pacjentki. Większość z nas uważa, że to wynik modelu piękna lansowanego przez media. W prasie czy telewizji zobaczymy wyłącznie szczupłe kobiety. Często jednak choroba ta wynika z potrzeby akceptacji swojej osoby przez innych. Młode dziewczęta wierzą w to, że jeśli zmieni się ich wygląd zmieni się również całe ich życie. W efekcie utrata początkowo zbędnych kilogramów a z czasem niemal całej masy ciała staje się wręcz obsesją. Osoba dotknięta anoreksją bardzo szybko zaczyna tracić siły witalny. Jest to oczywiście efekt niejedzenia. Chory je zdecydowanie zbyt mało pokarmów by móc normalnie funkcjonować. Może dojść nawet do skrajnego wyczerpania organizmu. Leczenie anoreksji jest bardzo trudne, często kończy się tragicznie. Najważniejsze jest przede wszystkim to by osoba dotknięta anoreksją skorzystała z pomocy psychologa. Niestety ten, kto jest dotknięty tą straszną chorobą rzadko kiedy dostrzega swój problem. Dużą rolę w leczeniu odgrywają więc rodzice. To głównie od nich uzależniony jest sukces w leczeniu.

You may also like...