Etyczne zaplecze nowoczesnej medycyny

Nowoczesna medycyna jest skarbem, który otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. W skali historii jest też zupełnie unikatowym wydarzeniem, wydłużającym średnią życia i wprowadzającym człowieka w zupełnie nowy świat z ograniczoną ilością chorób i problemów zdrowotnych. Niestety, okraszone zostało to gigantycznym przemysłem śmierci z okresu II wojny światowej, którego koszmarowi zawdzięczamy ogromną wiedzę na temat ludzkiego ciała. Niezwykle kontrowersyjnym jest też wykorzystywanie w obecnych badaniach szczątków ludzkich pozyskiwanych z pozostałości poaborcyjnych, a także manipulacje prowadzone na ludzkim genomie etc. Te i znacznie więcej wątpliwości bioetycznych jest nierozwiązywalnych przez zwykłe opinie czy porady lekarskie. Każde uratowane obecnie życie okraszone jest milionami zamordowanymi w bestialski sposób w przeszłości. Każdy lek, z którym mamy do czynienia ma swoje korzenie w tamtych wydarzeniach i dziejących się koszmarach. Ogromne kontrowersje wzbudza też działalność części koncernów farmaceutycznych, jak każde przedsiębiorstwo nastawionych przecież na zysk i podtrzymywanie swojego istnienia. Nowoczesna medycyna to nasz skarb, ale też nasze przekleństwo, masowy grób i wielotomowy spis win, które człowiek uczynił swojemu bratu. Mówiąc o wspaniałym świecie, który powoli otwiera się przed nami dzięki nowoczesnej medycynie musimy przede wszystkim pamiętać o tych, którym go zawdzięczamy.

You may also like...