Medycyna współczesna czyli memento homo mori

Dostęp do nowoczesnej medycyny totalnie zmienił podejście ludzi do spraw egzystencjalnych i odsunął od nas świadomość śmierci. Śmierć towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Świadomość końca była obecna i na różne sposoby oswojona. Normalną była śmierć od chorób, wypadków, porodów, zakażeń – pamiętaj człowiecze o śmierci, głosiła barokowa dewiza. Nowoczesna medycyna oraz atomizacja społeczeństwa odsunęły od nas wizję śmiertelności. Człowiek w nowym, pozbawionym chorób społeczeństwie, bardzo wiele czasu spędza czując się nieśmiertelnym, odsuwając od siebie świadomość śmiertelności i ulotności ludzkiego życia. Nie poprawiają tej sytuacji współczesne porady lekarskie. W wielu wypadkach prowadzą one do jeszcze dalszego odsunięcia od siebie świadomości zbliżającego się nieuchronnie końca egzystencji. Mówiąc o zaletach i wadach współczesnej medycyny nie sposób nie wspomnieć też o tej sprawie – otóż każdy z nas kiedyś odejdzie i musimy być tego świadomi. Śmierć to również część życia i odsuwając ją od siebie, poprzez oddawanie chorych do szpitali, unikanie spełniania ostatniej posługi czy choćby odwiedzin na cmentarzu, sami siebie zubożamy o niezwykle ważny element. Nie radzimy sobie ze śmiercią, więc ją usuwamy ze swojego świata. To bardzo smutne i banalne jednocześnie. Nie pozwólmy, by śmierć nas zaskoczyła. Pamiętajmy o niej.

You may also like...