Od początku w dobrych rękach

Nowoczesna medycyna to jeden z największych skarbów naszej cywilizacji. Jej poziom, szeroka dostępność oraz jakość możliwych do uzyskania usług są lepsze niż kiedykolwiek w historii świata. Dzięki promowaniu zdrowego, higienicznego stylu życia, zwalczaniu popularnych przesądów oraz szczegółowa kontrola jakości żywności oraz wód spowodowała, że średnia życia ludzkiego na świecie wzrosła o ok. 30 lat! To gigantyczna różnica w porównaniu ze stanem sprzed stulecia. Obecnie pod opieką lekarską znajdujemy się od samych początków naszego istnienia. Coraz lepsza opieka prenatalna w wielu wypadkach pozwala wyeliminować choroby, mogące zagrozić życiu lub zdrowiu nienarodzonego dziecka i jego matki, a także pozytywnie wpłynąć na jego przyszłe życie. Bardzo staranne podejście do spraw okołoporodowych zminimalizowało liczbę powikłań i zgonów w trakcie porodu lub połogu. Ogromne znaczenie dla zdrowia małego człowieka ma również dobrze i starannie prowadzona opieka pediatryczna, której podlega od narodzin aż do osiągnięcia dojrzałości fizycznej. Dzięki regularnym szczepieniom większość chorób wieku dziecięcego, do tej pory zbierających straszliwe żniwo wśród najmłodszych została wyeliminowana lub unieszkodliwiona. To samo tyczy się powikłań, które zminimalizowane zostały często do zera. Właściwej opiece medycznej młody człowiek zawdzięcza często znacznie więcej, niż może to sobie wyobrazić – zawdzięcza bowiem życie.

You may also like...