W zdrowym ciele zdrowy duch!

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się zepsujesz" pisał poeta. To prawda znana ludzkości od zarania dziejów. Obecnie, inaczej niż w mileniach ubiegłych, bardzo wiele chorób jest uleczalnych, a ich skutki niemal nieodczuwalne. Nowoczesna medycyna oraz poradnictwo medyczne doprowadziło do tego, że wyeliminowanych zostało dziesiątki dotąd śmiertelnych chorób. Do jednej z najważniejszych gałęzi nowoczesnej opieki lekarskiej należy profilaktyka chorób. Prowadzona systematycznie i z zachowaniem wszelkich reguł sztuki pozwala na skuteczne unikanie większości chorób zakaźnych, cywilizacyjnych oraz wczesne wykrywanie i zwalczanie chorób wrodzonych. W skład profilaktyki wchodzi nie tylko szereg działań, podejmowanych przez lekarzy, ale też tych, które każdy z nas może zdziałać we własnym zakresie. Należy więc do nich prawidłowa, zdrowa i pełnowartościowa dieta, odpowiednia ilość ruchu, dobry sen, dbanie o regularny kontakt z przyrodą oraz starania o jak najlepszą kondycję psychiczną. Każda z tych dziedzin daje szansę na uniknięcie większości chorób cywilizacyjnych oraz długie i zdrowe życie. Nie bez znaczenia jest też poddawanie się regularnej kontroli lekarskiej. Regularne poradnictwo medyczne pomaga w skutecznym unikaniu różnego rodzaju schorzeń, a stosowanie się do zaleceń lekarskich pomaga w budowaniu silniejszego układu odpornościowego.

You may also like...